Loading...

Poradenství CSBM®

Poradenské služby CSBM® jsou realizovány ve formě:

 • školení
 • konzultací
 • mentoringu
 • koučinku
 • osobní participace na konkrétních projektech

Konzultace CSBM®

Konzultace CSBM® jsou poskytovány především v oborech:

 • řízení společnosti
 • rozvoj společnosti
 • obchodní činnost
 • personální poradenství
 • organizační změny

Mentoring CSBM®

Mentoring CSBM® je poskytován především v oborech:

 • řízení společnosti
 • rozvoj společnosti
 • obchodní činnost
 • personální poradenství
 • organizační změny

Koučování CSBM®

Koučování je určeno především pro majitele firem, ředitele firem, popř. pro TOP management

Poradenství CSBM® prostřednictvím koučování je určeno majitelům firem a členům TOP managementu. Získáte nezávislý pohled na svou firmu, na činnost a rozhodnutí ze své pozice, která nemůžete nebo nechce konzultovat s nikým uvnitř firmy. Pomůžeme Vám překonat „provozní slepotu“, rozšířit Vaše obzory, najít nové směry, nové cesty pro Vaši činnost. Najdeme ve Vás více, než sami tušíte.

Dodáme sílu a optimismus do další práce.